KDF Energy

KDF Energy este lider în România, Bulgaria și Grecia în tranzacţionarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, extinzându-și activitățile în producție de energie verde, trading de energie şi certificate verzi. Sediul central al companiei se află în Bucureşti, iar din anul 2009 compania și-a consolidat poziţia la nivel internaţional prin deschiderea reprezentanţelor regionale din Grecia (Atena) şi Bulgaria (Plevna).

Pe plan extern, KDF Energy colaborează cu instituții financiare, fonduri de carbon și brokeri specializați internațional. Parteneri externi precum ICE ECX  și CTX – Carbon Trade Exchange îi conferă companiei posibilitatea tranzacționării produselor financiare pe piața europeană, acces direct și rapid la contracte de tipul spot, futures sau options. În perioada 2009-2012, compania KDF Energy a tranzacționat peste 50 de milioane certificate de emisii.

În același timp, KDF Energy este membru al Asociației Internaționale de Tranzacționare a Emisiilor (IETA – International Emissions Trading Association) – cea mai importantă asociație profesională internațională în domeniul pieței emisiilor de gaze cu efect de seră. În cadrul acesteia, KDF Energy participă activ la grupurile de lucru IETA care colaborează cu Comisia Europeană și Convenția Cadru a Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice (UNFCCC).